Učitel matematiky

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, dříve ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.


Vol 25, No 5 (2017): Učitel matematiky

mimořádné číslo

Obsah

Původní odborné články

Vyšetřování množin bodů daných vlastností s podporou počítače
Pavel Pech, Jiří Blažek
Vytváření představ základních geometrických pojmů u žáků prvního stupně základní školy: čtverec a obdélník
Irena Budínová
GONIOMETRICKÉ ŘEŠENÍ KUBICKÉ ROVNICE
Josef Polák
Poznámky k úplnosti reálných čísel
Petr Šatný

Recenze

Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy
Lenka Janská
Recenze: Matematika pro bystré a nadané žáky
Jan Wossala

Úlohy

Matematická olympiáda
Josef Tkadlec