Učitel matematiky

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, dříve ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.


Vol 26, No 2 (2018): Učitel matematiky

Obsah

Původní odborné články

Množinové obrázky
Daniela Bittnerová
Matematické úlohy v geocachingu
Lukáš Honzík, Martina Kašparová
O vzdělávacím systému, maturitě a studiu učitelství matematiky v Bavorsku, část 1
Martina Kašparová
Nestranné hry
Václav Vopravil

Krátká sdělení

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ
Danuše Horáková

Recenze

On nebo off - experiment, který nic nestojí
František Kuřina
Matematika pro bystré a nadané žáky (2. díl)
Radka Dofková